Jøran Juveli Marstrander

Foto & Smykker

Juvelifoto v/ fotograf Jøran Juveli Marstrander

har foto og smykker til salgs.  Gå inn på hjemmesiden hennes www.juvelifoto.com
Foruten tidligere viste foto fra forrige utstilling er det mange nyheter med andre uttrykk.

Se også hennes smykker og foto på Facebook. Juveli Foto & Design